• 1
 • 2

logonewpruhledne

Jezové klapky

Klapkové a segmentové uzávěry slouží pro regulaci hladiny vody. Hladina se reguluje od prahu až do výšky jezového segmentového tělesa. Jezové klapkové uzávěry jsou pro spád  do 5 m pro své provozní vlastnosti nejpoužívanějším hradícím prostředkem. Segmentové uzávěry jsou pro spád do 12 m.

POUŽITÍ:

Klapkové a segmentové jezové uzávěry jsou používány jako hradící konstrukce jezových zdrží, bezpečnostních přelivných objektů přehrad i jako vrata plavebních komor. V nemalé míře se klapky  používají jako nástavby na stavidla nebo segmenty, kde slouží pro jemnější regulaci přepadového paprsku.

Z různých druhů klapek se dnes nejčastěji používají klapky s rourou a především duté klapky pro jejich větší prostorovou tuhost. Jako pohybovací mechanismy se používají především hydromotory, na nichž je klapka buď zavěšena nebo je jimi podpírána. Z ekologických a provozních důvodů se

poslední dobou častěji volí klapky ovládané z pilíře, a to hlavně u rourových nebo dutých klapek s nastavenou rourou prodlouženou do pilíře.

Rourové klapky je vhodné používat do hrazené výšky asi 2 metry při světlosti jezových polí do 15 metrů a jednostranném ovládání.

Duté klapky mají mnohem větší únosnost, a proto je možné je navrhovat pro hrazení výšky 2 – 5 metrů při světlosti jezových polí 15 – 20 metrů, i když již byly postaveny i pro hradící výšku až 6 metrů a světlost polí 40 metrů.

Stavební část jezu je u klapek výhodně namáhána, poněvadž zatížení z klapek se zcela nebo z větší části přenáší na celou délku spodní stavby, takže pilíře mohou být nízké a poměrně úzké.

Další výhodou těchto klapek je možnost jemné regulace hladiny vodní vody přepadem. Z toho vyplývá i výhoda hladkého převádění ledových ker i dalších plovoucích předmětů přes částečně sklopené těleso klapky.


Provedení jezových a segmentových klapkových uzávěrů:

 • materiál tř. 11
 • nebo nerez tř. 17
 • povrchová úprava:
 • opískování
 • metalizace
 • nátěr

PARAMETRY:

Ovládání jezových klapek: jednostranné nebo oboustranné z pilířů, pomocí hydromotoru nebo  cévové tyče a mechanismu.

Ovládání segmentových uzávěrů: oboustranné, mechanické nebo hydraulické

 • mechanické – elektromotor, převody, Gallův řetěz se skluzavkou nebo lano
 • hydraulické – čerpací agregát, hydromotor výkyvně uložen na konzole stavby, pístnice připojená k rameni segmentu

NORMY:

 • ČSN 73 1404 – Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb
 • ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí
 • ČSN 73 2611 – Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
 • ČSN EN ISO 13 920 – Svařování -  všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí – délkové a úhlové rozměry – tvar a poloha

 

Fotogalerie:

 • PB142814
 • PB214456
 • jezova-klapka-1
 • jezova-klapka-2
 • jezova-klapka-3
 • jezova-klapka-4
 • jezova-klapka-5
 • jezova-klapka-6
 • jezova-klapka-7
 • jezova-klapka-olomouc

Mapa


Please type your full name.
Invalid email address.
Neplatný vstup
Captcha
Obnovit Neplatný vstup