• 1
  • 2

logonewpruhledne

Plavební vrata

Vrata plavebních komor jsou pohyblivé uzávěry, které oddělují plavební komoru buď od horní rejdy (horní vrata), nebo od dolní rejdy (dolní vrata), popř. rozdělují plavební komoru na dvě části (střední vrata).

HORNÍ VRATA

  • Poklopová vrata – mají tvar oboustranné nesymetrické klapky, která se otáčí kolem vodorovné osy. Tyto vrata jsou navržena tak, že umožňují přímé plnění či prázdnění komory a tak odpadá obtokové potrubí s dalšími uzávěry. Ovládání je hydraulické – z pilíře plavební komory.
  • Klapková vrata – se sklápějí po vodě a jsou ovládaná mechanicky z pilíře nebo podpíraná dvojicí hydromotorů napojených na čerpací agregát.

DOLNÍ VRATA

  • Vzpěrná vrata – mají dvě vratně otočné kolem osy. Každá vráteň je ovládána jedním hydromotorem. Funkce vrátní je řešena s plnícími a vyprazdňovacími obtoky nebo s uzávěry přímo v konstrukci vrátní – žaluzie klapky nebo stavítka.
  • Výměnná vrata plavebních komor – jsou tvořena několika typy vzájemně spojitelných tabulí různé výšky. Tabule se osazují do svislých drážek provizorního hrazení. K manipulaci s vraty slouží vysoký demontovatelný portálový jeřáb.

Mapa


Please type your full name.
Invalid email address.
Neplatný vstup
Captcha
Obnovit Neplatný vstup